Ашигт малтмалын олборлолтын нотолгоо бүхий хүний өөрчлөлт